REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0228m

Conducte de ventilació per a l'extractor forçat a les instal·lacions, tub PVC-125.

1,0025,2125,216,280,3524,91
Instal·lació del conducte de ventilació per a l'extracció d'aire vitalitzat al bany i/o neteja de locals comercials, per disposició, fixat a sostre forjat, tub PVC-125 mm, part de derivació T-125 i un tub d'alumini splicable Spiroflex -125 a la unitat d'extracció forçada , incloent una obertura d’un forat interior a la façana exterior i alumini lacat blanc de 25x24. Completament instal·lat i connectat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,13
%02%Costos indirectes0,030,73
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0319mPVC Tube, Sèrie B, 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu va augmentar un 40% per a accessoris i peces especials.1,0015,1715,17
REU0655mTub d'alumini en espiroflex de 120 mm0,302,180,65
REU0241uMaterial de construcció per a la maçoneria d'intervenció senzilla0,0545,002,25
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,0517,930,900,900,05
MOU0035h1er oficial de Fontanero. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,3017,935,385,380,30
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/10/2014
Zona València
Observacions: AO0002-PK0115
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 1/07/2019
Observacions: Preu cype ISB040 9,61 €. Preu IVE EIVC.2ade 6,67 €
Editar preu