REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0221

Flaxplain impermeable i coberta plana pavimentada.

1,0073,8473,8424,171,4732,73
Coberta plana, transitable, convencional amb paviment fix i pel·lícula de polietilè de 0,2 mm de gruix simplement solapament per a barrera de vapor de baix rendiment, formada per gruix de la capa de formigó cel·lular entre 2 i 30 cm acabats amb una capa de regularització d’1,5 cm de morter de ciment (1: 1: 1: 6) Aïllament tèrmic frewed, format per panells de poliestirè extruït XPS-IV de 30 mm de gruix i k = 0,028 W/mºC, separant el feltre basat en la capa basat en la fibra de 120 gr/m² de vidre va sorgir sobre aïllament tèrmic amb un sol titular, impermeabil Mitjançant mitjans armats amb fibra de vidre ardent (LBM-40-FV) i la part superior amb el feltre de polièster (LBM-40-FP), la capa que separa la de separació formada per una pel·lícula de polietilè de 0,50 mm de gruix disposat flotant a l’èmfasi a l’imperi Meabilització amb un vessant senzill i una bladosina català de 20x10cm de 20x10cm, pèrdues i singles. Mesura en projecció horitzontal. Es valora la formació de pendents amb formigó il·luminat barrejat amb argila expandida (arlit de llum per a cobertes))
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,48
%02%Costos indirectes0,032,14
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0468Resistència a la compressió de llum de formigó 2,5 mPa, 500 kg/m³ de densitat, conductivitat tèrmica 0,116 W/(mk), de treball amb 1.100 litres d’argila expandida, de granulometria entre 10 i 20 mm, densitat 275 kg/m³ i 150 kg de Portland Ciment amb calcària CEM II/B-L 32,5 R, segons Une-EN 197-1.0,11134,0014,74
REU0469El panell de poliestirè expandit rígid, segons un UNE-EN 13163, mecanitzat de costat recte, 20 mm de gruix, resistència tèrmica 0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 p/(MK), per a articulació de dilatació.0,007,230,01
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,03115,503,70
REU0470Full de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -30/FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixida de 160 g/m², de superfície no protegida.1,104,955,45
REU0471Full de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -30/FV (50), amb armadura de feltre de fibra de vidre 60 g/m², de superfície no protegida.1,104,354,79
REU0472El geotèxtil no de teixit compost per fibres de polièster unides per Stooping, amb una massa superficial de 200 g/m² i una obertura de con a la prova de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Segons UNE-EN 13252.1,051,281,34
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,03115,502,89
REU0236kgAdhesiu de ciment normal, C1, segons UNE-EN 12004, Gray.4,000,351,40
REU0473Taileta ceràmica de català bildosín 4/3/-/e, acabat natural o natural, 13x13 cm, 8,00 €/m², segons Une-EN 14411.1,058,008,40
REU0474mRolle ceràmic de català bildosín, mat o acabat natural, 7 cm,0,903,252,93
REU0103kgMortar articular cementari amb alta resistència a l’abrasió i l’absorció d’aigua reduïda, CG2, per a l’articulació mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.0,300,980,29
MOU0018hAplicador aplicador de fulls aquàtics. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,2115,503,263,260,21
REU0109dLloguer elèctric de ranura, gran.0,215,301,11
MOU0033h1er oficial de Solidor. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,4017,937,177,170,40
MOU0034hAssistent de Solidor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,2015,503,103,100,20
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,3317,935,925,920,33
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,3314,314,724,720,33
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: QAD010 52,60
Editar preu