REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0220

Fàbrica armada 40x20x10 Bloc de formigó, resistència R10.

1,0048,5448,5416,731,0034,47
Fulla externa de 10 cm de fàbrica rnd.4/z o similar, de 4 mm de diàmetre, amplada de 80 mm, de tipus alt, amb part proporcional de desbordaments i llindes i ganxos de cantonada, rebuts amb morter de ciment M-7,5, amb un suport mínim de 2 /3 parts del bloc del forjat, o en angles d'acer enrotllat galvanitzat calent fixats als fronts forjats si, per a errors d'execució, el bloc no admet les seves 2/3 parts a la forjada i armada amb murfor Galvanized Hot, Rnd.4/Z o similar, de 4 mm de diàmetre, amplada de 80 mm, tipus proper, col·locat a fila cada 50 cm aproximadament i almenys al començament de la fàbrica en forjat, sota abocar 1 kg/m² i amb dispositius de connexió , ancoratges, claus i fixacions metàl·liques, per al subjecte o la retenció de la fàbrica als elements estructurals. Fins i tot part proporcional de victòries, pèrdues, ruptures, trobades amb pilars, formació de cantons, pitets de cobertura, formació de llinda a través de parts de llinda amb armadura i formigó macatitzats, jambas i mochetas, articulacions d’expansió, execució de trobades i punts singulars.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,33
%02%Costos indirectes0,031,40
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0460uBloc de formigó buit, de recobriment, gris, 40x20x10 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), fins i tot P/P de peces especials: Zunchos i suports. Segons Une-EN 771-3.12,600,486,05
REU0455kgAcer en barres corrugades, varetes, UNE-EN 10080 B 500 s, elaborat al taller i col·locat al lloc, diversos diàmetres.2,551,152,93
REU0013CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.Sulteu Les instruccions d’Os, amb malla de fibra de vidre PP, amb impregnació de PVC, 10x10 mm de llum, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² i 500 µ de gruix, per construir revocals tradicionals, contenidors i morters.0,01117,001,29
REU0194Elaboració de formigó HA-25/B/20/IIA, amb formigó portàtil elèctric de 250L.0,09233,0019,81
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,6717,9312,0112,010,67
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,3314,314,724,720,33
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: Preu Cype FFZ250 51,40 €. Preu IVE EEMB1 27,33 €.
Editar preu