REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0217u

Tast d’inspecció a la cara inferior de Forged. Aluminosi

1,0037,2937,2933,722,3290,43
Tastant al terrat d’1 m² i eliminació de l’eliminació del formigó de boca de pressió o armat, eliminant el guix Pot veure l’armadura i comprovar el seu estat, per mitjans manuals, sense incloure la reparació necessària.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,10
%02%Costos indirectes0,030,15
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0141mPicador de guix de la cara inferior de la boca1,253,684,604,380,46
RE0144Execució d'apuntalament de forjat horitzontal1,2521,8327,2924,191,50
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,3614,315,155,150,36
Observacions:
Tast d’inspecció realitzada durant la fase de treball, segons les visites programades per l’adreça opcional.
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/03/2014
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: Preu CYPE (similar) 0BC030 7,5 €. Preu Ive CSCE.4A 33,44 €.
Editar preu