REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0216m

Reforç metàl·lic de pilar de formigó 25x25 cm, amb PNL40.4

1,00310,31310,31208,6713,9867,25
Reforç de reforç de formigó reforçat rectangular de dimensions 25x25 cm per gelosia confinament de 4 perfils normalitzats d'acer laminat calent S275 pnl-40,4 mm de 2,42 kg / m segons UNE 10025-2 disposades en les vores del suport i junts en les quatre cares per Mitjans de bucles de metall in situ, cada 25 cm, per a la construcció de refrigeració, incloent el subministrament de material de soldadura segons UNE-EN ISO 2560, treballat i col·locat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,023,53
%02%Costos indirectes0,036,87
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0311Sanoado en arrencada de pilars de formigó. Morter estructural.1,1064,5270,9732,111,98
REU0031kgMorter de resines estructurals, aplicació de producte R4, en bosses de 25 kg.9,500,656,18
REU0145kgSika Top Armatec 110-Epocem Corrosió Inhibidor i pont de la Unió, vaixell de 4 kg, 3 components: A + B + C.1,054,154,36
REU0438kgAdhesiu de dos components basat en la resina epoxi, per barrejar plaques metàl·liques amb formigó endurit, segons UNE-EN 1504-4.0,8916,9515,09
REU0439mPerfil d'acer UNE-EN 10025 S275JR, sèrie L 40x4, rodada en calent, per a aplicacions estructurals. Elaborat en taller i col·locat al lloc.4,752,6812,73
REU0444kgPlaca d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla rodat calent, 20x4 mm, per a aplicacions estructurals.6,701,087,24
REU0440lPrimer d'assecat ràpid, formulat amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc.0,854,954,21
REU0161kgSolvent Universal TKROM Anti-Addent Primer, vaixell de 5 kg.1,451,772,57
REU0441hElements auxiliars i equips per a soldadura elèctrica.1,503,104,654,651,50
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació1,5014,3121,4721,471,50
MOU0055hOficial 1er muntador d'estructura metàl·lica. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació4,5017,9380,6980,694,50
MOU0056hAssistent d'estructura metàl·lica. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació4,5015,5069,7569,754,50
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: Preu Cype EHP010 € 91.05. Preu IVE REHR11AABB 40,52 €. Preu ITeca (sense revisió) (reforç del pilar de formigó amb perfils metàl·lics) K4S513A1 227.84 / €. Preu d'Acae (sense comprovar) (plaques d'acer pla enganxades sobre elements concrets) UIBMM032U303 € 19,67 / m.
Editar preu