REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0215u

Reforç de coll basat en pilar de formigó de 25x25 cm, amb NLPL40.4

1,00124,55124,5587,746,2570,45
Base de reforç del pilar de formigó armat de dimensions de 25x25 o 25 cm de diàmetre mitjançant una capa de resina epoxi de 1,5 mm en dos components.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,61
%02%Costos indirectes0,033,11
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0311Sanitat a l’inici dels pilars de formigó. Mortar estructural.0,2564,5216,137,300,45
REU0031kgMortar de resines estructurals, producte aplicat R4, en bosses de 25 kg.4,500,652,93
REU0145kgInhibidor de la corrosió de Sika Top Armatec 110-Epocem i Union Bridge, 4kg Boat, 3 components: A+B+C.0,804,153,32
REU0438kgDos adhesius components basats en resina epoxi, per a la unió de plaques metàl·liques amb formigó endurit, segons UNE-EN 1504-4.0,3516,955,93
REU0439mPerfil d’acer UNE-EN 10025 S275JR, sèrie LE 40x4, laminat calent, per a aplicacions estructurals. Preparat al taller i col·locat al lloc.1,102,682,95
REU0444kgPlater d'acer enrotllat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat calent, 20x4 mm, per a aplicacions estructurals.5,001,085,40
REU0440lImpressió d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc.0,304,951,49
REU0161kgSolvent universal TKROM IMPRESSIÓ anti -lidante, vaixell 5 kg.0,701,771,24
REU0441hElements i equips auxiliars per a soldadura elèctrica.1,003,103,103,101,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació1,2014,3117,1717,171,20
MOU0055hMound oficial de 1 estructura metàl·lica. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació1,8017,9332,2732,271,80
MOU0056hAssistent muntat a l'estructura metàl·lica. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació1,8015,5027,9027,901,80
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: Preu CYPE (base i capitel) EHP020 114,65 €. Ive Price (base i capitel) Rehr10AABB 75,55 €. Articles similars: Preu ITEC (sense revisar) (reforç de pilar de formigó amb perfils metàl·lics) K4S513A1 227,84/m €. Preu ACAE (sense comprovar) (plaques d’acer pla en elements de formigó) UIBMM032U303 19,67 €/m.
Editar preu