REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0215u

Reforç collarí sobre la base de pilar de formigó 25x25 cm, amb PNL40.4

1,00124,55124,5587,746,2570,45
Base de reforç de pilar de formigó armat de dimensions 25x25 o diàmetre 25 cm mitjançant collarins de angulars metàl·lics PNL-40.4 mm d'acer S275 laminat en calent, units entre si per soldadura, fins i tot soldadura in situ i farcit d'espai entre formigó i acer amb una capa de 1,5 mm de resina epoxi en dos components.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,61
%02%Costos indirectes0,033,11
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0311Sanejat en arrencada de pilars de formigó. Morter estructural.0,2564,5216,137,300,45
REU0031kgMorter estructural de resines, producte Aplicatec R4, en sacs de 25 kg.4,500,652,93
REU0145kgSika top Armatec 110-Epocem inhibidor de la corrosió i pont d'unió, pot 4kg, 3 components: A + B + C.0,804,153,32
REU0438kgAdhesiu de dos components a base de resina epoxi, per a unió de platines metàl·liques amb formigó endurit, segons UNE-EN 1504-4.0,3516,955,93
REU0439mPerfil d'acer UNE-EN 10025 S275JR, sèrie L 40x4, laminat en calent, per aplicacions estructurals. Elaborat en taller i col·locat en obra.1,102,682,95
REU0444kgPlatina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4 mm, per aplicacions estructurals.5,001,085,40
REU0440lImprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc.0,304,951,49
REU0161kgDissolvent universal TKROM imprimació antixidante, pot 5 kg.0,701,771,24
REU0441hEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica.1,003,103,103,101,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació1,2014,3117,1717,171,20
MOU0055hOficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació1,8017,9332,2732,271,80
MOU0056hAjudant muntador d'estructura metàl·lica. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació1,8015,5027,9027,901,80
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: Preu Cype (base i capitell) EHP020 114,65 €. Preu IVE (base i capitell) REHR10aabb 75,55 €. Partides semblants: Preu ITeC (sense revisar) (reforç de pilar de formigó amb perfils metàl·lics) K4S513A1 227,84 / m €. Preu ACAE (sense revisar) (encolat de plaques d'acer planes sobre elements de formigó) UIBMM032U303 19,67 € / m.
Editar preu