REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0214

Demolició de pedra natural xapada, col·locada amb morter.

1,009,699,696,870,4870,90
Demolició de pedra natural i plaques picades de la capa base de morter, amb martell elèctric, eliminant -la completament sense deteriorar la superfície de suport, que serà exposada i preparada per al seu posterior recobriment. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, la retirada i la càrrega manual de deixalles al camió o al contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,14
%02%Costos indirectes0,030,28
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0264uHilti / Kango Demolish Elèctric Hammer.0,1516,002,40
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,4814,316,876,870,48
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: CYPE DRC010 9,74 €. Preu Ive DDDR5A 7,35 €. Preu ITEC K2183761 9,46 €. (Revisió del sentit) ACAE Price (revisió del sentit) UGEN_E01DEA3 16,01 €.
Editar preu