REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0212

Fole de guix picat.

1,008,278,276,300,4476,18
Pye de folre de guix aplicat a la paret vertical fins a 3 m d’alçada, amb martell elèctric, eliminant -lo completament sense deteriorar la superfície de suport que s’exposarà i es prepararà per al seu posterior recobriment. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, la retirada i la càrrega manual de deixalles al camió o al contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,13
%02%Costos indirectes0,030,24
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0264uHilti / Kango Demolish Elèctric Hammer.0,1016,001,60
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,4414,316,306,300,44
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: CYPE DRF020 4,61 €. Preu Ive DDDR6BA 6,69 €. ITEC Preu K2182301 (sense revisar) 6,64 €. Preu ACAE (sense comprovar) UGEN_E01DEC03 5,82 €.
Editar preu