REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0207m

Recobriment constant de pedra natural, crema de Levante.

1,0072,1572,1527,691,7438,38
Subministrament i col·locació de passos rectes, en una escala de 100 cm d'ample, muntant els elements següents: ascensor de petjada de marbre, acabat de polit i marbre de crema de marbre, acabat tirat de 3 i 2 cm de gruix respectivament, cara i cançons polides , rebut tot amb morter de ciment M-5, col·locat en un pas anterior (no inclòs en aquest preu). Fins i tot es va tornar a enganxar amb morter articular de ciment, CG1, per a articulacions mínimes (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,55
%02%Costos indirectes0,032,09
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0416mPETITADA PER A LA STRADA NACIONAL DE NACIÓ, CREMA DE LEVANTE, LONGITAT DE LONGIDA DE fins a 100 cm i 3 cm de gruix, cara i cançons polides.1,0024,7524,75
REU0417mTabica per a National Marble Step, Levante Cream, de fins a 100 cm de llarg per 16 cm d'ample i 2 cm de gruix, polit.1,0012,7512,75
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,04115,504,04
REU0112kgReanint morter per a recobriments, interior o exterior, pedra natural, polit o per polit, compost de ciment, àrid amb pols de marbre, pigments resistents a alcalis i additius especials.0,151,880,28
MOU0033h1er oficial de Solidor. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,5817,9310,4010,400,58
MOU0034hAssistent de Solidor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,5815,508,998,990,58
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,5814,318,308,300,58
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 20/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: CYPE Rep020 52,31 € 52,31. Ive Price (Ivory Cream) erspkaaaac 61,46 €.
Editar preu