REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0206m

Natural Stone Zankee Cream Levante, a Montacaballo.

1,0011,1611,162,480,1622,22
Subministrament i col·locació de la crema d’elevació de marbre Zankee d’una peça a Montacaballo de 42x18x2 cm, cara i cançons polides, rebuda amb morter de ciment M-5, en una escala amb passos prèviament coberts (no inclosos en aquest preu). Fins i tot es va tornar a enganxar amb morter articular de ciment, CG1, per a articulacions mínimes (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,05
%02%Costos indirectes0,030,32
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0418uDitch National Marble, Levante Cream, One Piece to Montacaballo, 42x18x2 cm, cara i cançons polides.1,007,507,50
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,01115,500,81
REU0112kgReanint morter per a recobriments, interior o exterior, pedra natural, polit o per polit, compost de ciment, àrid amb pols de marbre, pigments resistents a alcalis i additius especials.0,001,88
MOU0034hAssistent de Solidor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,1615,502,482,480,16
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 20/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 20/06/2019
Observacions: Preu CYPE (amb adhesiu C2) RSP020 6,44 m €. Ive Preu (crema d’ivori, amb adhesiu C2) 6,4 milions d’euros. Preu ACAE (Carrara blanc, amb adhesiu C2) (sense comprovar) UBAF_383 92,29/m² €.
Editar preu