REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0203

Acabat superficial al paviment interior de marbre.

1,0011,0511,0510,251,0592,76
Polit i polit amb paviment de pedra natural mitjançant la màquina polit i polit per una màquina brillant amb una placa de llana d’acer sintètica, paviment interior de marbre; El polit constarà de tres fases: la primera (rugosa o recés) per eliminar les celles que podrien existir, utilitzant una dent de 60, depenent del tipus de pedra natural i de l’estat en què es troba el paviment; El segon (previst o polit) per eliminar els rascades i els defectes produïts en la fase anterior, amb el gra abrasiu 120, i després ampliar la pasta de les articulacions de nou, mantenint la superfície humida 24 hores i deixant endurir altres 48 hores abans del següent procés; i el tercer (refinat), amb el gra abrasiu 220; El polit es realitzarà mitjançant el mètode cristal·litzat amb 400 molars o superiors amb una aplicació posterior de producte de remolc, un cop el paviment estigui perfectament sec i uniforme. Fins i tot part proporcional de la rejacket després del polit, l’eliminació de fangs del polit fi i la neteja prèvia.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,21
%02%Costos indirectes0,030,32
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0422hPorta per a paviments de pedra o terratzo, compostos per plats giratoris als quals s’acoblen una sèrie de dents abrasives, refrigerades amb aigua.0,354,451,561,560,35
REU0423hPolistre per a cristal·litzats o polits amb paviments de pedra o terratzo, compostos per llana d’acer o esponja sintètica.0,222,350,520,520,22
REU0426kgReanint morter per a recobriments, interior o exterior, pedra natural, polit o per polit, compost de ciment, àrid amb pols de marbre, pigments resistents a alcalis i additius especials.0,151,800,27
MOU0052hPrimer pagament oficial de paviments. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,3017,935,385,380,30
MOU0053hAssistent de Pavement Puller. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,1815,502,792,790,18
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 20/03/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 19/06/2019
Observacions: CYPE RSP030 8,51 8,51 €. IVE Preu (reduït) RRSP4A 3,37 €, (polit) RRSP5A 3,37 €, (polit) RRSP6A 2,81 €. Preu ITEC (sense comprovar) E9Z2A100 7,52 €.
Editar preu