REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0175u

Dedicació d'un tècnic a la redacció d'apartat, secció o annex de plec de condicions

1,0066,3166,3163,163,0095,25
Dedicació d'un tècnic a la redacció d'un apartat, secció o annex del plec de condicions d'un document tècnic.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,26
%02%Costos indirectes0,031,89
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0064hAuxiliar tècnic. Nivell professional V (Font: IVE). / Més informació2,0020,5841,1641,162,00
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / Més informació1,0022,0022,0022,001,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 26/03/2019
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 26/03/2019
Observacions:
Editar preu