REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0150u

Extintor portàtil de neu carbònica de CO2, eficiència 34B, 2 kg.

1,0068,3268,322,860,204,19
Subministrament i col·locació de l'extintor portàtil de neu carbònica de CO2, eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb vidre difusor. Fins i tot el suport de muntatge i els accessoris. Totalment muntat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,06
%02%Costos indirectes0,031,99
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0249uExtintor portàtil de neu carbònica de CO2, eficiència 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb vidre difusor, segons la UNE 23110.1,0062,9562,95
REU0588uPlaca de senyalització dels equips de foc, poliestirè fotoluminescent, 210x210 mm, segons UNE 23033-1. i material auxiliar per a la fixació.0,123,850,46
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2014,312,862,860,20
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 16/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 8/06/2017
Observacions: CYPE Preu IOX010 87,56 €. IVE PREU EIIE1CB 70,34 €. ITEC Preu EM31321J 57,65 €.
Editar preu