REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0144

Execució d'apuntalament de forjat horitzontal

1,0021,8321,8319,351,2088,64
Execució d'apuntalament de forjat horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3,5 m, compost per puntals metàl·lics telescòpics (repercussió mitjana: 1,1 puntals/m2), amortitzables en 25 usos i taulons de fusta de pi 7 x 15-20 cm, amortitzables en 5 usos, col·locats com a travesses i sotaponts en la base i capitell dels puntals. Inclou: preparació de la superfície de suport, replanteig i tall de taulons, col·locació dels puntals, instal·lació i posada en càrrega de l'apuntalament, desmuntatge i retirada de l'apuntalament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,39
%02%Costos indirectes0,030,62
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0211uPuntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3,5 m d'altura, amortitzables en 25 usos1,100,700,77
REU0202Tauler de fusta 7.6 x 15-20 cm, amortitzable en 5 usos0,0144,100,66
REU0201kgAcer de construcció de 17x70, 3 kg de caixa.0,031,200,04
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,6017,9310,7610,760,60
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,6014,318,598,590,60
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 10/08/2020
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 10/08/2020
Observacions: Preu CYPE 0PC010 30,73 €. Preu Ive DDCP1A 7,65 €. ACAE Preu UGEN_E01AA2 41,58 €.
Editar preu