REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0143m

Pèrdua estructural de salut de formigó Vigue.

1,0018,2818,2812,820,9470,13
Armari de formigó o ceràmica enderrocant el recobriment existent, el tall dels tancaments interiors o les particions que s’aboca contra ell, netejant el suport fins que el formigó o la base de la sabata estigui completament net, sanejat de les zones enganxades per corrosió, armadura passivada amb un inhibidor Primera de corrosió Sika Ferrogard-903 o similar i recomposició del recobriment amb un morter estructural de gran resistència inicial i retracció controlada Sika o estructura de la casa Thoro o similar. Fins i tot el material petit i auxiliar significa necessaris per a la seva execució, recobriments similars als que existien abans del rendiment i els acabats finals. Completament executat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,19
%02%Costos indirectes0,030,42
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0141mPicador de guix de la cara inferior de la boca1,003,683,683,500,37
REU0145kgInhibidor de la corrosió de Sika Top Armatec 110-Epocem i Union Bridge, 4kg Boat, 3 components: A+B+C.0,854,153,53
REU0031kgMortar de resines estructurals, producte aplicat R4, en bosses de 25 kg.1,750,651,14
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,3217,935,745,740,32
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2514,313,583,580,25
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 8/06/2017
Observacions: Jocs similars: Preu CYPE (reparació de Vigourt de formigó estructural mitjançant aplicació manual de manual de reparació de dos components basat en resina epoxi) EHY025 200,94 €/m². Ive Preu (reparació de parets de formigó) Rehp31A 85,26 €/m². Preu ITEC (reparació de parets de formigó) K45RU520 190,85 €/m².
Editar preu