REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0136u

Tastació d’inspecció d’armadura Pilar

1,0046,5846,5844,363,1095,23
Tast d’inspecció en un pilar de formigó armat de fins a 3,00 m d’alçada per comprovar l’estat de l’armadura, per mitjans manuals, sense incloure la substitució dels elements, amb la retirada de runes i la càrrega en contenidor o camió, sense transport inclinat al abocador
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,89
%02%Costos indirectes0,031,33
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació3,1014,3144,3644,363,10
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 8/06/2017
Observacions: CYPE 0BC020 5,97 €. Preu Ive CSCE1AA 41,45 €. ITEC Preu K1641011 2,49 €.
Editar preu