REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0133u

Placa Anclaje Placa S-275-JR Acer, 250x250x10 mm.

1,0042,6342,637,400,6417,36
Subministrament i col·locació de la placa d'ancoratge S-275-JR d'acer i dimensions 250x250x10 mm, amb 4 simulacres de 14 mm, disposats en biga de cant de formigó armat, simulacres i àncora química amb resina epoxi tipus o resina epoxi similar, fil de fil galvanitzat 12 mm , Les fruits secs i la rentadora plana, a la base regularitzada amb tipus de morter de resina Applyr4 o protecció similar, anticorrosiva amb pintura thkrom o similar, i unió angular de L100x100x10x10 mm com a element de suport per a la viga; Unitat totalment col·locada, part proporcional dels Andamiajes i mitjans auxiliars necessaris, retirada de l'excés de material i neteja final.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,15
%02%Costos indirectes0,031,24
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0200uBARD CERàmica 100x25x3.5 cm.1,0020,2520,25
REU0031kgMortar de resines estructurals, producte aplicat R4, en bosses de 25 kg.1,700,651,11
REU0030kgTkrom House Paint, barca de 25 kg, imprimació antocorrosiva S/R Gray 411 o similar.0,652,091,36
REU0164mRoscadada AM12X1000 Hilti Rod, 4,8 galvanitzats.1,051,922,02
REU0163uRentat pla A13/24 galvanitzat.4,000,050,20
REU0162uNut hexagonal Galvanized M12.4,000,090,36
REU0165kgSubministrament de perfil angular L100x100x10 mm.0,120,760,09
REU0150uBroca Drill Hilti Te-Cx 8/17.0,088,900,71
REU0017uCASA DESA Cartrido, Chem, Epoxi Resin Acrilato 410 ml.0,908,607,74
REU0067hElements i equips auxiliars per a soldadura elèctrica.0,253,090,770,770,25
MOU0022h1er oficial de soldadors. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,1117,931,971,970,11
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,1817,933,233,230,18
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,1014,311,431,430,10
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: Preu CYPE (placa d'ancoratge de 250x250 mm, 12 mm de gruix, sense perfil angular soldat) EAS006 31,27 €. Preu IVE (placa d'ancoratge de 250x250 mm, de 12 mm de gruix, sense perfil angular soldat) EEZP1AABAAAAAAAAAA 15,87 €.
Editar preu