REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0125

Demolició de formigó reforçat forjat, amb bigues metàl·liques.

1,0066,6566,6563,485,6695,24
Demolició forjada de formigó unidireccional reforçada amb caminants metàl·lics formats IPE-IPN, entrevista de boves de ceràmica o formigó i capa de compressió de formigó, amb suports manuals, martell de compressor i martell pneumàtic oxicor de runes al camió o al contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,27
%02%Costos indirectes0,031,90
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0184hEnderrocar martell pneumàtic1,234,085,025,021,23
REU0185hCompressor portàtil dièsel 10 m³/min.0,928,808,108,100,92
REU0182hEquips d’oxicor, amb acetilè com a combustible i oxigen com a oxidant.0,367,372,652,650,36
MOU0022h1er oficial de soldadors. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,2517,934,484,480,25
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació1,4515,5022,4822,481,45
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació1,4514,3120,7520,751,45
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: Preu CYPE (amb bigues de formigó) DEH020 46,65 €. IVE Preu (formigó armat forjat unidireccional) DDDDE4AA 62,80 €. ITEC Preu K2148AB1 27,24 €. Preu ACAE (amb Vies de formigó) UGEN_E01DSH1 26,88 €.
Editar preu