REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0121

Sistema termocal Dbblok Aïllament tèrmic i recobriment mineral.

1,0032,0732,0717,431,0654,35
Rehabilitació energètica de façana, mitjançant un rendiment de 15 kg/m², i una capa de morter monocapa, Ibercal Master 450 Thermo, Fatasado Acabat, color per triar, 10 mm de gruix.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,35
%02%Costos indirectes0,030,92
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0114lMortar revoco, aïllant tèrmic i acústic, hidrofugo i transpirable, dbblok tèrmoc, compost de calç, perlita expandida, vermiculita exfoliada i microsfores de vidre buit, GP CSIII W2 T1 T1, segons un UNE-EN 998-1, densitat 455 kg/m³, calor específica 823 J/kgk i conductivitat tèrmica 0,068 W/(MK); Aplicar per projecció mecànica.15,000,8312,45
REU0115mPerfil de PVC rígid per a la formació de vora en recobriments de morter monocayed.0,750,370,28
REU0116mPVC JUN.1,250,350,44
REU0117kgMortar Forcap Mono, Ibercal Master 450 Thermo Dbblok, compost per calç hidràulica natural, vedella hidratada de contingut de calci, sorra de sílice, calcitas cristal·litzades, minerals lleugers, pigments inorgànics i additius especials, tipus OC CSII W2, segons UNE-en-en-998 -1; Aplicar manualment o per projecció mecànica, com a acabat decoratiu del Revo.0,250,790,20
MOU0019hOficial 1 de revocament. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,4817,938,618,610,48
MOU0020hAssistent de revocament. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,4315,506,676,670,43
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,1514,312,152,150,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: CYPE NAR020 39,14 € 39,14.
Editar preu