REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0120m

Demolició de Puetaguas Ceràmica Amplada 25 cm.

1,009,139,138,700,5495,29
Demolició de l’abocament de ceràmica situat entre els Jambas del forat que cobreix l’observació, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius adjacents. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, la retirada i la càrrega manual de deixalles al camió o al contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,17
%02%Costos indirectes0,030,26
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2717,934,844,840,27
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2714,313,863,860,27
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: CYPE DHE100 4,29 €. Preu ITEC K2183971 3,32 €.
Editar preu