REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0119m

Patchaguas de pedra calcària de 25x2 cm.

1,0025,8925,897,160,4427,66
Formació de butxaques de pedra calcària Capri, de 110 a 150 cm de llarg, de 21 a 25 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb gota, cara i vora recta polit, amb pendent clar i incrustat a les jambas, cobrint els terrissers, el sortint de les parets, les parets, les parets, les parets, les parets Cornes de façana, etc., rebuts amb morter de ciment hidrofugo M-10. Fins i tot part proporcional de la preparació i regularització del suport amb morter de ciment hidrofugo M-10, cultivat entre parts i articulacions amb les parets amb morter articular especial per a recobriments de pedra natural.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,14
%02%Costos indirectes0,030,75
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0110mCapri de calcària, de 110 a 150 cm de llarg, de 21 a 25 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb gota, cara i vora recta polit, segons une-en 771-6.1,0516,0016,80
REU0111Grout de ciment blanc BL 22,5 x.0,00157,000,16
REU0112kgReanint morter per a recobriments, interior o exterior, pedra natural, polit o per polit, compost de ciment, àrid amb pols de marbre, pigments resistents a alcalis i additius especials.0,011,880,02
REU0113CEM II/B-P 32,5 N Mortar de ciment, Hydrophugo, tipus M-10, fet de treball amb 380 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/4.0,01143,150,86
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2217,933,983,980,22
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2214,313,183,180,22
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per ?
Validat amb data 7/06/2017
Observacions: CYPE HRN060 18,55 €. Preu Ive EFZV7CB 22,84 €. Preu ITEC (30 cm d'ample, 3 cm de gruix) E8K434DK 43,27 €. Preu ACAE (31 cm d'ample, 3 cm de gruix) UBAF_481 34,22 €.
Editar preu