REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0118u

Rebut de la fusteria exterior. Fins a 3 m².

1,0048,3448,3437,082,3076,71
Col·locació i fixació de la fusteria exterior de fins a 2 m² de superfície, en rebre la paret de pins d'ancoratge amb morter de ciment hidrofugo M-5.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,74
%02%Costos indirectes0,031,39
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0013CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.Sulteu Les instruccions d’Os, amb malla de fibra de vidre PP, amb impregnació de PVC, 10x10 mm de llum, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² i 500 µ de gruix, per construir revocals tradicionals, contenidors i morters.0,08117,009,13
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació1,1517,9320,6220,621,15
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació1,1514,3116,4616,461,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 6/06/2017
Observacions: Preu CYPE (entre 2 i 4 m²) HYR040 38,41 €. Jocs similars: Ive Price (rebut de Preerco, Surface <2 m²) EFTY5AAAA 7,99 €. Preu ITEC (marc d’acer) EAY1A330 12,37 €. Preu ACAE (rebut i col·locació de tanques i precloccos, superfície <2 m²) UGEN_E06RC4 15,51 €.
Editar preu