REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0117

Sostre autoprotegit que no es pot passar

1,0038,4838,4813,620,8335,40
El sostre autoproprietic no passable realitzat sense barrera de vapor, augmentant la capa per a la millora, la capa de regularització amb 2 cm de morter impermeable, imprimació amb tipus emulsió bituminós negr Torxa, amb tipus LBM-50/g-Fp tipus de betum modificat de 50 GR/dm² de massa total, autoprotegit amb grànuls minerals de colors i armat amb el feltre de polièster, fins i tot la neteja prèvia del suport, el replantejament, la formació de baberos, els embornals i altres elements especials amb bandes de làmines LBM-40-FP, col·locades adherides amb imprimació prèvia prèvia, pèrdues i soleos, segons DB HS-1 dels estàndards CTE i UNE-104. Perfil inclusiu L per a la fixació de fulls a la fitxa.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,27
%02%Costos indirectes0,031,11
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,04115,504,62
REU0105kgImpressió d’asfalt, tipus EA, UNE 104231.0,601,280,77
MOU0017h1er aplicador oficial de fulls impermeables. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,4117,937,357,350,41
MOU0018hAplicador aplicador de fulls aquàtics. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,2215,503,413,410,22
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2014,312,862,860,20
REU0744Full de betum modificat amb SBS LBM (SBS) -50/G-FP (150R), UNE-EN 13707, amb armadura de polièster reforçada i estabilitzada de 150 g/m², amb autoprotecció mineral.1,258,9511,19
REU0047Placa impermeable LBM-40 FP.0,405,452,18
REU0745mPerfil de xapa d’acer galvanitzat, per a reunions d’impermeabilització amb parets verticals.2,001,753,50
REU0746uCartutx de massilla de poliuretà, 310 cm³.0,186,801,22
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 6/06/2017
Observacions: Preu CYPE (amb argila expandida i aïllament tèrmic de llana mineral) QAD010 53,35 €. Ive Price (amb argila expandida) EQAN 8AAA 49,74 €. Preu ITEC (amb barrera de vapor) 1512E5E6 53,91 €. ACAE PREU UIBMM071UM3J 28,37 €.
Editar preu