REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0113

Galeries i balcons en espais desferables, impermeabilització per fulls d’asfalt.

1,0023,6223,6210,760,6345,55
Galeries i balcons impermeables en espais unitals, elaborats amb full de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM (SBS) -40 /g-Fp (140), adherit amb imprimació d’asfalt, tipus EA, al suport de morter de ciment CEM II /B-P 32,5 N Tipus M-5, fets de treball, amb un gruix mitjà de 4 cm i pendent de l’1% al 5%, Fraata fatado i protegit amb la capa separadora (no inclosa en aquest preu). Làmina autopropotegida mineral
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,22
%02%Costos indirectes0,030,68
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,04115,504,62
REU0105kgImpressió d’asfalt, tipus EA, UNE 104231.0,301,280,38
REU0106Full de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -40/g-FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixida de 150 g/m², de superfície autoprotegida mineral.1,156,056,96
MOU0017h1er aplicador oficial de fulls impermeables. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,4117,937,357,350,41
MOU0018hAplicador aplicador de fulls aquàtics. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,2215,503,413,410,22
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 13/06/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 6/06/2017
Observacions: CYPE NIG020 25,38 €. Preu Ive eniq1aaa 14,57 €. Preu ITEC (LBM (SBS) -50/G) E721BC27 14,73 €.
Editar preu