REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0103u

Transport i retirada de les bastides tubulars de la façana. 250 m².

1,00498,57498,57
Transport i retirada de bastides tubulars estandarditzades, tipus multidireccional, fins a 10 m alçada màxima de treball, formada per una estructura d’acer galvanitzada calenta, sense duplicar elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d’amplada; per a l'execució de la façana de 250 m².
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,0314,52
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0087uRepercussió, per m², del transport a la feina i la retirada de la bastida tubular normalitzada gruixuda, sense duplicitat d’elements verticals, fabricats segons els requisits de qualitat recollits en la norma ISO 9001 UNE-EN i complint la UNE-EN 12810 i UNE-EN-EN-EN 12811 Normes; Compostos per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'alçada, escala interior amb barana posterior, amb dues barres i rol, i barana frontal amb una barra; per a l'execució de façanes; Fins i tot xarxa flexible, mosquitera monofilament neta, 100%polietilè.252,111,92484,05
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 5/06/2017
Observacions: CYPE 0XA120 493,73 €.
Editar preu