REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0101u

Muntatge i desmuntatge de bastides tubulars de façana, 250m².

1,001.996,881.996,88
Muntatge i desmuntatge de bastides tubulars estandarditzades, tipus multidireccional, fins a 10 m d'alçada màxima de treball, formada per una estructura d'acer galvanitzada calenta, sense duplicar elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; Per a l'execució de la façana de 250 m², segons els plans de muntatge, tenint en compte una distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat del conjunt. Fins i tot part proporcional del muntatge i desmuntatge de xarxes flexibles, Net de mosquit de monofilament, 100%polietilè, accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions. Assemblea, desmuntatge i lloguer per al primer mes.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,0358,16
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0084uRepercussió, per m², duplicitat de bastides tubulars estandarditzades d’elements verticals, fabricats segons els requisits de qualitat recollits a l’estàndard ISO 9001 UNE-EN i complint els estàndards UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811; Compostos per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'alçada, escala interior amb barana posterior, amb dues barres i rol, i barana frontal amb una barra; per a l'execució de façanes; Fins i tot xarxa flexible, mosquitera monofilament neta, 100%polietilè.252,114,921.240,38
REU0085uRepercussió, per m², de desmuntatge de la duplicitat de bastides tubulars normalitzades d’elements verticals, fabricats segons els requisits de qualitat recollits a l’estàndard ISO 9001 UNE-EN i complint els estàndards UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811; Compostos per plataformes de treball de 60 cm d'ample, disposades cada 2 m d'alçada, escala interior amb barana posterior, amb dues barres i rol, i barana frontal amb una barra; per a l'execució de façanes; Fins i tot xarxa flexible, mosquitera monofilament neta, 100%polietilè.252,112,77698,34
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per Josep Mestre Ruiz
Validat amb data 5/06/2017
Observacions: Preu CYPE (muntatge i desmuntatge) 0XA130 1779,50 €. Preu Ive (Assemblea i desmuntatge, Alura 8-12 M) MMMMB (250m² x 6,85 €/m²) = 1712,50 €. Preu ITEC (muntatge i desmuntatge, alçada <= 2 m) L1213251 (250m² x 5,64 €/m²) = 1410 €. Preu ACAE (lloguer i instal·lació d’1 mes, alçada <8 m) PGENA04.0024 (250m² x 7,66 €/m²) = 1915 €.
Editar preu