REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0096u

Fusteria exterior d'alumini 2 Fulls corredissos de 130 x 135 cm, amb cec de PVC.

1,00384,69384,69167,4910,0243,54
Subministrament i muntatge de fusteria d’alumini, laca blanca, amb 60 micres de pel·lícula seca mínima, per a finestra d’alumini, diapositiva simple, 130x135 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles i sense pre -marc. El gruix i la qualitat del procés lacat garantits per l'etiqueta Qualicoat. Compost per perfils extruïts que formen marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, maquinari penjat i obrint, juntes de vidre EPDM, cargols d’acer inoxidable, elements d’escenificació, accessoris i eines màximes de mecanitzat. Compacte tèrmic incorporat (monoblock), rodets persa dels lames de PVC, amb unitat manual per cinta i col·leccionista, equipat amb tots els seus accessoris. Fins i tot part proporcional de les urpes de fixació, les juntes de segellat perimetral mitjançant un cordó neutre de silicona i una configuració final al lloc. Preparat al taller, amb classificació a la permeabilitat aèria segons UNE-EN 12207, la classificació a l'estany d'aigua segons UNE-EN 12208 i la classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntat i provat per la companyia d'instal·lador a través del corresponent Proves de servei (incloses en aquest preu).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,023,35
%02%Costos indirectes0,0311,11
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0073Perfil d'alumini anoditzat natural, per conformar la Guia Marco Superior, el marc de guia inferior, el costat, els marcs, els junks, els equips, les finestres de l'escut, el rang bàsic, amb el certificat de qualitat Ewaa-Euras (QuatAnod).1,7582,72144,76
REU0074PVC Rolled Lamas Blind, Manual Drive per cinta i col·leccionista, en fusteria d'alumini, fins i tot construït -en compacte p/p (monoblock). Segons UNE-EN 13659.1,9520,6340,23
REU0075mGuia cecal d'alumini natural anoditzada, amb el certificat de qualitat Ewaa-Euras (QuatAnod) que garanteix el gruix i la qualitat del procés anoditzat.2,507,1017,75
MOU0013h1r Locksmith. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació5,0117,9389,8389,835,01
MOU0014hAssistent de Cerrajero. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació5,0115,5077,6677,665,01
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 11/01/2018
Observacions: CYPE Preu LCL060 340,66 €. IVE PREU (Hollow Work 135x135 cm, a pre -març) EFTL27HGGA 225,99 €. Preu ITEC (Hollow Work 120x120 cm, a pre -SEAL) EAF18135 217,02 €. Revisió de Sense
Editar preu