REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0092

Storm Sepcial a la paret dels mitjans de comunicació amb plaques en forma d’asfalt.

1,0018,1918,197,910,5043,49
Pluja sepcial de fins a 12 m d’alçada, formada per plaques d’asfalt 10 ones, amb un perfil de color negre i negre amb sistema de fixació directa, l’eliminació de les plaques en els propostes sobreposades i fixades a la paret mitjana directament sobre el suport ceràmic amb ungles buides. Fins i tot part proporcional dels accessoris, subhastes i elements de fixació. Totalment muntat, amb eliminació de l'excés de material i la càrrega de contenidors. Sense considerar les bastides o els mitjans d’elevació a Tajo.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,16
%02%Costos indirectes0,030,53
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0070uPlaca d’asfalt de 10 ones d’ona i color negre, formades per fibres minerals i plantes saturades amb una emulsió bituminosa a temperatures altes, segons UNE-EN 534.1,107,468,21
REU0071uCargol galvanitzat amb taco de plàstic i rentadora de plom/ferro, per arreglar plaques en suport ceràmic.6,000,100,60
REU0072mSubhasta perimetral de ferro galvanitzat esmaltat, diversos colors.0,401,940,78
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2014,312,862,860,20
MOU0011hPrimer recinte industrial oficial. / Més informació0,1517,932,712,710,15
MOU0012hAssistent de muntatge de tancaments industrials. / Més informació0,1515,502,342,340,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 05/11/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 11/01/2018
Observacions: CYPE NIT020 21,58 €. Ive Price (sobre llistons de fusta) ENIF4A 25,00 €. Preu ITEC (ciment de fibra amb aïllament interior en perfils d’acer galvanitzat) 4631112a 53,11 €. Revisió del sentit ACAE Preu (ciment de fibra en cintes metàl·liques no incloses) UGEN_EO6PF2 46,56 €. Revisió de Sense
Editar preu