REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0091

Doble xapa de xapa de xapa d’acer, amb aïllament intermedi.

1,0044,5444,5412,620,8628,33
Recinte de la façana de doble fulla, format per panell exterior de xapa d'acer S320 GD galvanitzada galvanitzada de 0,6 mm de gruix i 30 mm d'alçada, aïllament de la manta de llana de vidre no hygroscòpica coberta per una de les seves cares amb un vel de vidre reforçat, segons UNE -En 13162, 60 mm de gruix i safata interior de la safata d’acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, fins i tot part proporcional d’actua, pèrdues i accessoris de fixació ocults i estany i estanys altres elements i treballs necessaris per a la formació de forats, articulacions, cantonades, subhastes i reunions amb altres materials. Totalment muntat, amb eliminació de l'excés de material i la càrrega de contenidors.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,25
%02%Costos indirectes0,031,29
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0060Forma d’acer Perfil d’acer Une-EN 10346 S320 GD Galvanitzat 0,6 mm de gruix i 30 mm d’alçada. RENTA DE PREU UNITARI.1,056,266,57
REU0061Grata de llana de vidre no hitgroscòpica coberta per una de les seves cares amb un vel de vidre reforçat, segons la UNE-EN 13162, 60 mm de gruix, resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 w/(mk), per aïllament en doble metall. Sistemes de fulls.1,053,563,74
REU0062Safata de xapa d'acer galvanitzada NXY de 0,6 mm de gruix, per utilitzar -la en tancaments multicapa.1,0516,5017,33
REU0063Subhasta lateral d'acer galvanitzat, 0,6 mm de gruix, 500 mm de desenvolupament.0,344,451,51
REU0064uCargol autosuficient d'acer inoxidable de 6,5x70 mm, amb rentadora.1,500,500,75
REU0065mArticulació estatal per a fulls d’acer.0,420,900,38
REU0066uCargol autosuficient d'acer inoxidable de 4,2x13 mm, amb rentadora.2,050,050,10
REU0067hElements i equips auxiliars per a soldadura elèctrica.0,113,090,340,340,11
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,0514,310,720,720,05
MOU0011hPrimer recinte industrial oficial. / Més informació0,3517,936,206,200,35
MOU0012hAssistent de muntatge de tancaments industrials. / Més informació0,3515,505,365,360,35
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 11/01/2018
Observacions: CYPE FLA020 43,76 € 43,76. IVE Preu (amb aïllant PUR-50 mm) EfilbeAC 55,92 €. ITEC Preu E635G228 41,60 €. ACAE Preu UGEN_EO6PAF4 49,86 €. Revisió de Sense
Editar preu