Avantobres SL
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0090

Sistema de transmissió directa de Rockwool, de la placa de guix laminada amb aïllament incorporat, en particions interiors.

1,0029,0529,059,860,5933,94
Transferència directa a la partició interior, elaborada amb plaques de guix laminades - | (10+30) (LR) LabelRok 406.110 | Rockwool, amb aïllament de llana de roca, de 30 mm de gruix, incorporat a la placa, rebuda amb pasta d’adherència a la paret vertical; i 55 mm de gruix total, fins i tot part proporcional de la línia de paret acabada, del passatge i dels forats; Col·locació successiva, per a cada placa, dels pins de pasta d’adherència a la paret de suport; Tall de plaques, col·locant a la zona inferior i col·locació individual de les plaques per pressió sobre els pins; Formació d’articulacions d’expansió; tractament del pas i forats; execució d'angles; Tractament de les articulacions per pasta i cinta articular; Rebut de les caixes per a l'allotjament de mecanismes elèctrics i en el pas de les instal·lacions, repensant prèviament la seva ubicació a les plaques i la perforació i la neteja final. Totalment acabat i preparat per imprimir, pintar o cobrir.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,20
%02%Costos indirectes0,030,84
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0054Tauler de guix prefabricat amb un panell de llana de roca de doble densitat, Labelrock 406.110 Rockwool, 10+30 mm de gruix del factor de resistència de difusió del vapor d’aigua 1,3 i l’Euroclasa A1 de reacció del foc.1,1014,2615,69
REU0056kgPasta junts, segons UNE-EN 13963.0,301,260,38
REU0055kgPasta d’adherència, segons UNE-EN 14496.3,500,582,03
REU0057mCinta de tauler.1,600,030,05
MOU0009hPlaques interiors interiors oficials del primer instal·lador. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,3417,936,106,100,34
MOU0010hAssistent de muntatge previ previ. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,1515,502,332,330,15
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,1014,311,431,430,10
Empresa: Avantobres SL
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 21/12/2018
Observacions: CYPE Preu PTW040 27,65 €. Preu Ive (gruix 9,5+30 mm, aïllant MW) EFPY6AAB 29,79 €. ACAE Price (Sistema Placomur Placo) UPLC-T028 48,45 € Revisió del sentit.
Editar preu