Avantobres SL
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0090

Sistema de transmissió directa de Rockwool, de placa de guix laminada amb aïllament incorporat, en particions interiors.

1,0029,0529,059,860,5933,94
Transferència directa de la partició interior, elaborada amb plaques de guix laminades - | (10+30) (LR) LabelRok 406.110 | Rockwool, amb aïllament de llana de roca, de 30 mm de gruix, incorporat a la placa, rebuda amb pasta d’adherència a la paret vertical; i 55 mm de gruix total, fins i tot part proporcional de la línia de paret acabada, del passatge i dels forats; Col·locació successiva, per a cada placa, dels pins de pasta d’adherència a la paret de suport; Tall de plaques, col·locant a la zona inferior i col·locació individual de les plaques per pressió sobre els pins; Formació d’articulacions d’expansió; tractament del pas i forats; execució d'angles; Tractament de les articulacions per pasta i cinta articular; Rebut de les caixes per a l'allotjament de mecanismes elèctrics i en el pas de les instal·lacions, repensant prèviament la seva ubicació a les plaques i la perforació i la neteja final. Totalment acabat i preparat per imprimir, pintar o cobrir.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,20
%02%Costos indirectes0,030,84
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0054Tauler de guix prefabricat amb un panell de llana de roca de doble densitat, Labelrock 406.110 Rockwool, 10+30 mm de gruix del factor de resistència de difusió del vapor d’aigua 1,3 i l’Euroclasa A1 de reacció del foc.1,1014,2615,69
REU0056kgPasta junts, segons UNE-EN 13963.0,301,260,38
REU0055kgPasta d’adherència, segons UNE-EN 14496.3,500,582,03
REU0057mCinta de tauler.1,600,030,05
MOU0009hPlaques interiors interiors oficials del primer instal·lador. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,3417,936,106,100,34
MOU0010hAssistent de muntatge previ previ. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,1515,502,332,330,15
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,1014,311,431,430,10
Empresa: Avantobres SL
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 21/12/2018
Observacions: CYPE Preu PTW040 27,65 €. Preu Ive (gruix 9,5+30 mm, aïllant MW) EFPY6AAB 29,79 €. ACAE Price (Sistema Placomur Placo) UPLC-T028 48,45 € Revisió del sentit.
Editar preu