REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0087

Caravista picada/2 cm de plaquetes.

1,0011,2611,2610,730,7595,29
Els maons ceràmics picats en superfície es van deteriorar, a les façanes exteriors, i es van buidar amb un gruix de 2 cm, per a la posterior col·locació al seu lloc de plaquetes ceràmiques, fins i tot la retirada de les deixalles i la càrrega del contenidor per al transport a un abocador autoritzat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,21
%02%Costos indirectes0,030,32
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,7514,3110,7310,730,75
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 21/12/2018
Observacions: Preu similar CYPE DRQ011 (Morter de Monocapa Demolition) 9,48 €. Preu Ive rrpl11a 10,03 €.
Editar preu