REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0081m

Empresillat de pilar 40x40 cm PNL-100.10 mm

1,00254,83254,83201,8511,1279,21
Reforç rectangular Reforç del formigó armat de dimensions de 40x40 cm per confinament de les cares de confinament a través de clips metàl·lics soldades in situ, cada 25 cm, per a la restricció de refrigeració, inclòs el material de soldadura segons la ISO 2560, treballava i col·locat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,024,04
%02%Costos indirectes0,037,30
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0042h1er oficial de metall. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació5,5617,9399,7399,735,56
MOU0043hEspecialista en metalls. Nivell professional VII (Font: Ive). / Més informació5,5618,36102,12102,125,56
REU0165kgSubministrament de perfil angular L100x100x10 mm.4,400,763,34
REU0359m55x12 mm Pérfil rectangular7,045,4438,30
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 21/12/2018
Observacions: CYPE Preu EHP010 183,33 € (característiques iguals). Ive Ive Rehr11Hfee 270,62 €. Preu ITEC (secció Pilar de 30x30 cm a 40x40 cm) K4S513A1 227,84 €. (sense comprovar)
Editar preu