REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0081m

Empresillat de pilar 40x40 cm PNL-100.10 mm

1,00254,83254,83201,8511,1279,21
Reforç de reforç de formigó armat de dimensions de dimensions 40x40 cm per recinte de xarxa de 4 perfils estandarditzats d'acer laminat en calent S275 PNL-100,10 mm de 15 kg / m segons 1225-2 disposats a les vores de la vora i junts en les quatre cares mitjançant metall Bucles in situ, cada 25 cm, per a la construcció de refrigeració, inclòs el subministrament de material de soldadura segons UNE-EN ISO 2560, treballat i col·locat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,024,04
%02%Costos indirectes0,037,30
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0042hOficial 1r Metall. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació5,5617,9399,7399,735,56
MOU0043hEspecialista en metall. Nivell professional VII (Font: IVE). / Més informació5,5618,36102,12102,125,56
REU0165kgSubministrament de perfil de perfil angular L100X100X10 mm.4,400,763,34
REU0359m55x12 mm perfray rectangular7,045,4438,30
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 21/12/2018
Observacions: Preu Cype EHP010 € 183,33 (Funcions iguals). Preu IVE REHR11HFEE 270,62 €. Preu ITeca (secció Pilar de 30x30 cm a 40x40 cm) K4S513A1 227,84 €. (sense comprovar)
Editar preu