REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0077m

Recobriment de guix aixecat / Cristlines interiors, tirador ampli de 20 cm.

1,007,477,476,450,4086,35
Eliminat i eliminació, amb mitjans manuals o mecànics, tirant 10 cm a cada costat de la fissura. Obriu el llavi, de manera que pugueu penetrar en un morter de reparació i adherència entre els dos llavis de la fissura. No es considera l'aplicació del reparador.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,13
%02%Costos indirectes0,030,21
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005hOficial 1a en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació0,2017,933,593,590,20
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2014,312,862,860,20
REU0028dLloguer Hilti Hilti Tire elèctric martell o similar.0,0415,000,68
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 05/11/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 18/12/2018
Observacions: Articles similars: Preu Cype Ryy021 (reparació de crack en recobriment de morter, amb morter i malla) 24,29 €. Preu Cype Ryy024 (reparació de fissures en recobriment de guix, amb guix i malla) 23.11 € (tots dos inclouen picats i retirats d'una zona esquerdada, en un abast de 15 cm a cada costat de l'eix de lesions i la neteja en sec amb pinzell). Preu IVE RRPP11d (reparació de fissures dinàmiques en obres de teatre, amb massilla) 5,68 €. Preu ITET (reparació de crack en partició dividida, amb malla i foment) 461R3530 € 6,93. Revisió sense sentit
Editar preu