REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0074

Demolició de fals sostre desmuntable de plaques escaiola.

1,009,489,489,030,6195,25
Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta. Fins i tot part proporcional de demolició de tirants, perfileries suport i estructures de suspensió, falses bigues, davanters, motllures, cornises i acabaments, neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,18
%02%Costos indirectes0,030,27
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,2515,503,883,880,25
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,3614,315,155,150,36
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 05/11/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 14/12/2018
Observacions: Preu Cype DRT030 8,46 €. Preu IVE DDDR4d 5,61 €. Preu ITeC K218A410 4,15 €. Sense revisar
Editar preu