REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0070

Demolició de solera de formigó massiu, de 10 cm de gruix.

1,009,429,428,970,8795,22
Demolició del paviment continu de formigó massiu de 10 cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense incloure la demolició de la base de suport ni deteriorar els elements constructius adjacents. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, la retirada i la càrrega manual de deixalles al camió o al contenidor, sense incloure el transport d’abocadors, segons NTE/ADD-13.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,18
%02%Costos indirectes0,030,27
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,2015,503,103,100,20
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,3014,314,294,290,30
REU0348hCompressor dièsel portàtil 4 m³/min.0,124,700,560,560,12
REU0184hEnderrocar martell pneumàtic0,254,081,021,020,25
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 05/11/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 12/12/2018
Observacions: CYPE DRS070 11.48 €. Preu ive ddde1aa 10,99 €. ITEC Preu K2192311 11,49 € sense comprovar
Editar preu