REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0064m

Reparació puntual forjada i revestiment, amplada de 35 cm.

1,0039,5339,5332,772,1382,90
Saniado i reparació de 35 cm forjats, a l'Alero Main i l'accés posterior al tipus de casa aplicat o similar, la reconstrucció de les vores i l'acabat superficial amb morter de ciment cobert 1: 6 a una bona vista, aplicació final de recobriment amb pintura de silicat en tons similars Als existents, inclosos els mitjans auxiliars, les bastides necessàries, l'eliminació de l'excés de material i la neteja.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,49
%02%Costos indirectes0,030,79
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0060Mortar de ciment exterior de paret exterior/interior, gruix inferior o igual a 3 cm0,506,993,503,330,34
REU0031kg2,500,651,63
RE0049Base batuda, amb morter de ciment a Buena Vista.0,3513,414,692,670,16
RE0002Recobriment de pintura a l'aire lliure0,3511,103,892,230,13
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,6514,319,309,300,65
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,8517,9315,2415,240,85
Observacions:
Saneado y reparación puntual, solo en las zonas en mal estado. Se establece un criterio del 30%.
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 05/11/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 29/11/2018
Observacions: Preu CYPE (sense incloure pintat) EHY090 57,19 €. Ive Price (sense incloure pintat) Rehp31A 29,85 €. ITEC Preu (sense incloure pintat) K45RA2A1K8UA 64,70 € sense revisar
Editar preu