REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0060

Mortar de ciment exterior de paret exterior/interior, gruix inferior o igual a 3 cm

1,006,996,996,660,6895,28
Pic de paret extern/interior amb recobriments de morter de ciment, amb una meitat o igual a 3 cm de gruix, i Revoco articular picat, executat per procediment mecànic mitjançant un petit martell pneumàtic actuat amb un compressor portàtil; Fins i tot la retirada i la càrrega de deixalles en contenidor o camió per al transport d’abocadors, va mesurar la superfície executada a la cinta sense deducció de buits.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,13
%02%Costos indirectes0,030,20
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,3814,315,445,440,38
REU0184hEnderrocar martell pneumàtic0,304,081,221,220,30
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 05/11/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 27/11/2018
Observacions: CYPE DRF010 € CYPE. Preu ive rrpl1ba (per mitjans manuals) 6,69 €. Preu ITEC (per mitjans manuals) K2182231 9,96 € sense revisar
Editar preu