REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0047

Partició interior, fàbrica de maons ceràmics per cobrir LH7.

1,0023,1123,119,240,5739,98
Formació de fulles de partició interna de 7 cm gruix de fàbrica, maó de ceràmica doble buit, recobriment, 33x16x7 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot la part proporcional de repensar, anivellar i aprovar, rebuda de tanques i preclocs, pèrdues, pauses, enjarjes, mochetas i neteja.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,18
%02%Costos indirectes0,030,67
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0190uDoble maó de ceràmica buida, per recobriment, 33x16x7 cm, segons Une-EN 771-1.18,900,203,78
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,08115,509,24
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,3017,935,385,380,30
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2714,313,863,860,27
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 9/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: CYPE Preu FFQ010 15,30 € (sense pallissa). IVE Preu (a la cara) EFPC1AICB 25,30 €. Preu ITEC (amb maó de gran format) E614D71EBS8M 11,49 €
Editar preu