REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0039m

Protecció anticaidal Marca d'objectes per a la protecció de la vorera. Amb lloguer durant 1 mes.

1,0032,0432,0426,741,6083,46
Subministrament, muntatge i desmuntatge de la marquesina de protecció anticaidal, formada per estructura tubular basada en fotogrames o mòduls de perfils metàl·lics galvanitzats, formació de passos inferiors per a vianants, barres creuades, visera inclinades a 30º i voladís fins a 1,50 m, plaques de la quallada superior metal·lica de la quallada transversal i transversal i S'ha corregit a marcs, suportats en cargols de nivell i placa base, inclosa la senyalització de la zona de treball
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,53
%02%Costos indirectes0,030,92
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0024mInstal·lació del pòrtic de Metro de Metro Lineal, per a la travessia de vianants interior, a la vorera. Durant 30 dies de lloguer.1,003,853,85
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,8017,9314,3414,340,80
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,8015,5012,4012,400,80
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 9/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: CYPE YCM040 26,51 €. Preu Ive (mòduls metàl·lics separats 2 m, vol 2,5 m) SSCR3AA 25,16 €/u.
Editar preu