REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0038

Sol de formigó reforçat de 12 cm, a l’ascensor.

1,0053,9253,928,060,5014,95
Formació de paviment de formigó reforçat continu de 12 cm de gruix, elaborat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat al centre, realitzat al lloc i malla electrosoldada Me 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 Une-in 10080, el separadors aprovats; Per al fons de la fossa de l’ascensor, fins i tot part proporcional de la neteja de superfícies, estesa i vibrada de formigó.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,16
%02%Costos indirectes0,031,57
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0194Elaboració de formigó HA-25/B/20/IIA, amb formigó portàtil elèctric de 250L.0,12233,0027,96
REU0193Malla electrosoldada Me 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2.20 UNE-EN 10080.1,102,052,26
REU0189uBrick de ceràmica perforat (bresca), per cobrir, 24x12x9 cm, segons Une-EN 771-1.25,000,194,75
REU0104CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.0,01115,501,16
REU0039dLloguer de formigó elèctric de 250L.0,2040,008,00
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,2517,934,484,480,25
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2514,313,583,580,25
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 9/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 23/10/2018
Observacions: CYPE Preu CVF010 251,69 € (en M3). Preu Ive ECSS1BBBBABAB 11,90 €. Preu ITEC (HA-25/P/20/I, de 15 cm de gruix, ME 500T 15x15 Ø 6) 193525BA 35,78 €. Sense comprovar
Editar preu