REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0037

Col·locació del llindar de pedra natural i l’accés a la formació de rampes a Zaguán.

1,0080,6480,6414,510,9017,99
Subministrament i col·locació del paviment de rajoles de granit (model a especificar), per a exteriors, en accés a la comunitat Zagúan, a peces de 80x120x2 cm, acabat polit; Rebut amb morter de ciment, amb sorra de molla M-5, de treball sense retards. Fins i tot les articulacions de perímetre contínues, l’amplada no inferior a 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i articulacions estructurals o de dilatació existents al suport; Invertint amb el morter articular de ciment, CG1, per a articulacions mínimes (entre 1,5 i 3 mm), amb el mateix to de les peces i neteja. Col·locat a la pendent per configurar el 25% de la pendent.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,29
%02%Costos indirectes0,032,34
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0240National Granite Roost, Cristall blanc, 60x40x2 cm, acabat polit, segons UNE-EN 12058.1,0555,6058,38
REU0113CEM II/B-P 32,5 N Mortar de ciment, Hydrophugo, tipus M-10, fet de treball amb 380 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/4.0,04143,155,01
REU0237kgMortar articular Cementoso, CG1, per a articulacions mínimes entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.0,150,710,11
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,4517,938,078,070,45
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,4514,316,446,440,45
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 9/07/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 22/10/2018
Observacions: Preu CYPE (col·locat a la plana) RSP011 71.75. Ive Price (marbre blanc Altea, col·locat a la plana) ersp1banfdc 52,07 €. Preu ITEC (pedra granítica nacional, col·locada a la plana) E9B41375K8TY 128,75 € sense revisar.
Editar preu