REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0026

Claraboya va augmentar de 3 a 6 m² sense ús

1,0023,7023,7022,571,4095,23
Claied de claraboya, fins i tot urpes d'ancoratge i accessoris, de 3 a 6 m², amb retirada de deixalles i càrrega, sense incloure el transport a l'abocador, segons NTE/ADD-18.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,45
%02%Costos indirectes0,030,68
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,7017,9312,5512,550,70
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,7014,3110,0210,020,70
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 4/03/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 22/10/2018
Observacions: CYPE Preu DQL010 27,50 € (amb dos operadors). Preu Ive DDDQ23BAA 11,14 € (un operador). Preu ITEC (Clara de vidre armat) K2157TV1 18,47 €. Sense comprovar
Editar preu