REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0017

Acabeu amb esmalt sintètic sobre fusteria d’acer, baranes de dues cares.

1,0016,5516,558,720,5052,69
Esmalt sintètic, negre, brillant, a la superfície de ferro o acer, neteja i preparació de la superfície per ser pintada, per medis manuals fins que estigui exempt de greix, acaba amb dues mans amb esmalt sintètic amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 35 35 micres per mà (rendiment: 0,08 L/m²)
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,17
%02%Costos indirectes0,030,48
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0327lEsmalt sintètic de satina, basat en resines alquídiques amb poliuretà, biopòxid de titani i extensors, exempt de plom, color negre, aplicat amb pinzell, corró o pistola0,3818,907,18
MOU0003h1er Pintor Oficial. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,4017,937,177,170,40
MOU0004hAssistent de pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,1015,501,551,550,10
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 19/10/2018
Observacions: Preu CYPE 13,37 €. IVe Price (només un primer oficial) 5,28 €. Preu ITEC 12,03 €. Sense comprovar
Editar preu