REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0017

Acabat amb esmalt sintètic sobre fusteria d'acer, baranes a dues cares.

1,0016,5516,558,720,5052,69
Esmalt sintètic, color negre, acabat brillant, sobre superfície de ferro o acer, neteja i preparació de la superfície a pintar, per mitjans manuals fins a deixar-la lliure de greix, acabada amb dues mans amb esmalt sintètic amb un mínim de gruix de la pel·lícula seca 35 micres a mà (Rendiment: 0,08 L / m²)
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,17
%02%Costos indirectes0,030,48
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0327lEsmalt sintètic setinat, basat en resines albedy amb poliuretans, diòxid de titani i extensors, lliures de plom, negre, raspallat, rodet o pistola0,3818,907,18
MOU0003hOficial 1r pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,4017,937,177,170,40
MOU0004hAssistent de pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,1015,501,551,550,10
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 27/11/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 19/10/2018
Observacions: Preu Cype 13,37 €. Preu IVE (només un primer oficial) 5,28 €. Preu iTeca € 12,03. sense comprovar
Editar preu