REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0014u

Tast d’inspecció en recobriment de guix.

1,0030,3830,3827,191,9089,50
Tast d’inspecció en recobriment de guix, a una alçada de fins a 3,00 m, per a la inspecció de les diferents capes i tipus de material base, amb mitjans manuals, sense incloure la substitució d’aquestes.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,54
%02%Costos indirectes0,030,82
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació1,9014,3127,1927,191,90
RE0128Barreges de residus de transport, al contenidor 4 m³0,0536,621,83
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 4/11/2014
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 17/10/2018
Observacions: Preu CYPE 11,95 €. Preu € 25,41 €. Preu ITEC 9,96 €. Sense comprovar
Editar preu