REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0012

Comacció de Pison vibrant en sòls mitjans

1,005,545,545,270,2695,13
Compacció manual de superfície feta amb un vibrant corró automàtic Pison 300/600 kg, per a allotjament i compliment, a motius mitjans, amb un grau de compactació de fins a un 90% de proctor normal.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,11
%02%Costos indirectes0,030,16
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0143hPisón Roller Compactor 300/600kg.0,0828,002,242,240,08
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,0815,501,241,240,08
MOU0005h1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,1017,931,791,790,10
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 4/03/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 16/10/2018
Observacions: Preu CYPE: (300 kg de safata vibrant) 3,86 €; (700 kg de corró vibrant) 2,87 €. IVE Preu (amb Pison vibrant) 2,84 €. Preu ITEC (revisió i terreny compactat per al 90%de paviment) 1,29 €. sense revisar.
Editar preu