REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0007m

Falts de guix, taba i biga de safata 20x30 cm.

1,0016,1416,1411,180,7069,27
Falta feix contínua de secció de 20x30 cm, amb dos costats de les plaques de guix, fixades per la punxa penjoll.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,22
%02%Costos indirectes0,030,46
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0001Placa PMPayol, nerviosa, 100x60 cm i 8 mm de gruix, 20 mm de gruix total.0,755,704,28
MOU0001h1er oficial plasterista. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació0,3517,936,286,280,35
MOU0002hPawn plasterista ordinari. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,3514,004,904,900,35
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 16/10/2018
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 18/05/2017
Observacions: Preu CYPE 13,68 €. IVE Preu (Falsa sostre continu amb placa de guix de 100x60 cm) 10,04 €. Preu ITEC (False Plaque Roof suportat amb elements metàl·lics) 13,21 € sense comprovar.
Editar preu