REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0002

Recobriment de pintura a l'aire lliure

1,0011,1011,106,360,3857,30
Façanes decoratives recobrint amb pintura de silicat, per a la realització de la capa final en els recobriments de bicapa contínues; Suport de neteja i poliment anterior en bon estat, de fons amb una preparació basada en silicats de potassi i emulsions acríliques i dues mans acabades (rendiment: 0,167 l/m² cada mà).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,13
%02%Costos indirectes0,030,32
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0004lPintura exterior basada en silicats de potassi, copolímers acrílics i pigments inorgànics, vapor d’aigua permeable, resistent a la formació d’ampules i bosses, a la xifra, al corró o a la pistola.0,3711,604,29
MOU0003h1er Pintor Oficial. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,1917,933,413,410,19
MOU0004hAssistent de pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,1915,502,952,950,19
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 18/10/2018
Observacions: Preu CYPE 9,44 €. Ive Price (només amb el primer pintor) 7,68 €. Preu ITEC 13,60 €.
Editar preu