REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0002

Revestiment de pintura a l'silicat en exteriors

1,0011,1011,106,360,3857,30
Revestiment decoratiu de façanes amb pintura a l'silicat, per a la realització de la capa d'acabat en revestiments continus de doble capa; neteja i fregat previ de el suport en bon estat de conservació, mà de fons amb un preparat a base de silicat potàssic i emulsions acríliques i dues mans d'acabat (rendiment: 0,167 l / m² cada mà).
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,13
%02%Costos indirectes0,030,32
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0004lPintura per exterior a base de silicat potàssic, copolímers acrílics i pigments inorgànics, permeable el vapor d'aigua, resistent a la formació de butllofes i bosses, a l'escantell, als fongs i els raigs ultraviolats, color blanc, textura llisa, aplicat amb brotxa , corró o pistola.0,3711,604,29
MOU0003hOficial 1a pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,1917,933,413,410,19
MOU0004hAjudant de pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació0,1915,502,952,950,19
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 31/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 18/10/2018
Observacions: Preu Cype 9,44 €. Preu IVE (només amb oficial de primera pintor) 7,68 €. Preu ITeC 13,60 €.
Editar preu