REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0001

Cel ras de placa d'escaiola, nervada, de 100x60 cm

1,0013,2113,216,710,4250,79
Placa d'escaiola, nervada, de 100x60 cm i de 8 mm de gruix, 20 mm de gruix total incloent les nervadures, amb cantell recte i acabat llis, sense revestir, per cels rasos, fins i tot part proporcional de tirants i estopades d'escaiola a forjat .
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,13
%02%Costos indirectes0,030,38
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0001Placa d'escaiola, nervada, de 100x60 cm i de 8 mm de gruix, 20 mm de gruix total incloent les nervadures, amb cantell recte i acabat llis, sense revestir, per falsos sostres, fins i tot part proporcional de tirants i estopades d'escaiola a forjat .1,055,705,99
MOU0001hOficial 1ª guixaire. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació0,2117,933,773,770,21
MOU0002hPeó ordinari guixaire. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,2114,002,942,940,21
Redactat per Vicente Almudéver
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 30/05/2013
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 15/10/2018
Observacions: Preu Cype (alçada menor de 4 m) 14,74 €. Preu IVE 18,81 €. Preu ITeC (sustentat amb elements metàl·lics) 14,11 €.
Editar preu