Serveis Tècnics - 10 Unitats D'Inspecció

CodiUDescripcióPreu
RE0171u

Redacció de projecte de rehabilitació d'edifici plurifamiliar (10 UI)

Redacció de projecte d'execució per a la rehabilitació d'un edifici plurifamilar amb intervenció en 10 unitats d'inspecció. Consistent en redacció i valoració de l'informe complementari de l'edifici, estudi i valoració de les cates executades (si és el cas) i plantejament dels treballs destinats a la reparació de les patologies detectades en estructura, cobertes, façanes i instal·lacions. Inclou: desplaçament a una distància màxima de 20 km, visita del perit per a inspecció de l'immoble, memòria del document, plec de condicions, pressupost, i tots els plànols necessaris per a poder acometre les obres. (amb una intensitat d'inspecció mínima del 80%).

1.523,66 €