Projectes - Tarifa 10 Unitats D'Inspecció

CodiUDescripcióPreu
RE0410u

Redacció de l'informe d'avaluació dels edificis IEE (10 UI)

Redacció de l'Informe d'avaluació dels edificis (IEE), per a un edifici amb 10 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici i la seua avaluació en relació amb el seu estat de conservació, les condicions d'accessibilitat segons la normativa vigent i el grau d'eficiència energètica. Inclou: desplaçament a una distància màxima de 20 km, i visita del tècnic per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 6 habitatges, equivalent al 60%).

381,59 €